Baby Groep
Dreumes Speel Groep
Peuter Taal Groep
Verticale Groep
NSO JOY+
Opvoedingsondersteuning
Samenspel
Trainingen
Tarieven
Foto's

NSO+

Vanaf augustus 2013 zal op de locatie van JOY Curaçao aan de Lyraweg 41 door Annet Drenth (Drenth Pedagogische Dienstverlening) een kleinschalige gestructureerde naschoolse opvang worden aangeboden voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar.

Doelstelling

Een positieve, gestructureerde middag met afwisselend één op één momenten, groepsmomenten en alleenmomenten, waarbij het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

JOY+ is een kleinschalige, gestructureerde opvang, waarbij in alle rust de mogelijkheden van het kind optimaal benut worden. De begeleiding van de kinderen gebeurt door een vast gezicht. Het gaat bij JOY+ om het (her)ontdekken van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden, zodat een kind deze leert in te zetten in de situaties die hij of zij lastig of moeilijk vindt. Hierdoor wordt het zelfvertrouwen vergroot en leert een kind om beter te functioneren.

Bij JOY+ is ruimte voor 8 tot 10 kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar. Bij voldoende belangstelling zullen er twee groepen van maximaal 8 kinderen komen. Door deze opzet is er ruimte voor individuele begeleiding van uw kind. De alleenmomenten kunnen worden gebruikt voor het maken van huiswerk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het trainen van sociale vaardigheden. De structuur van het programma is voor ieder kind inzichtelijk middels een planboard. Door de uitstekende speelfaciliteiten van JOY kan uw kind bovendien een middag vol ‘JOY’ beleven!

JOY+ wordt aangeboden van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 18.00 uur.

 

Contactgegevens en aanmelden

Annet Drenth
annet@joycuracao.com
T 5174352

 

Developed with QwikZite (version 1.12)